Pagina 30 - TI Kornyezetvedelmi jelentes_2013.07

Versione HTML di base

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS
/ 30
Életciklus elemzés (LCA)
Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) egy termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes
életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Egy termék életútjának
nevezzük a szükséges nyersanyag bányászatától és előkészítésétől a termék gyártásán,szállításán,
elosztásán keresztül a termék használatáig és a használat után keletkező hulladék hasznosításáig
vagy kezeléséig terjedő szakaszt. Ez a módszer az ISO 14040 szabványon alapul. Annak ellenére,
hogy nagyon sok fázist figyelembe vesz, rendszerint nem tartalmazza a társadalmi hatásokat.
HACCP módszer (Veszélyemezés és Kritikus Szabályozási Pontok)
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – Veszélyelemzés és a Kritikus Szabályozási
Pontok. Egy olyan módszer, amelynek segítségével azonosíthatóak, értékelhetők és ellenőrzés alatt
tarthatók a fogyasztót érintő, élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelkedő fontosságú veszélyek.
Kémiai oxigén igény (KOI)
Vízben lévő szennyezőanyagok indirekt mérésére használják. Azt az oxigénmennyiséget adja meg,
amely a vízben levő szerves anyag kémiai oxidálásához szükséges. Azon a tényen alapszik, hogy
minden szerves vegyület, kevés kivétellel széndioxiddá és vízzé oxidálható erős oxidáló szerrel
(pl. savas vagy lúgos közegben kálium-permanganáttal, káliumdikromáttal). Minél nagyobb a kémiai
oxigénigény, annál magasabb a mintában található szennyezőanyag mennyisége.
Olajegyenérték (TOE)
Az olajegyenérték vagy kőolaj-egyenérték az energia mértékegysége, amely az adott mennyiségű
energia előállításához elégetendő nyersolaj tömegét adja meg. Az energetikában használatos,
rövidítése (az angol tonne of oil equivalent nyomán) TOE. Mivel a különféle nyersolajok égéshője kissé
eltérő, az olajegyenérték-tonna értéke megállapodás kérdése, több, kissé eltérő megállapodás van
forgalomban, közelítő értékük 42 GJ. A legelterjedtebb, IEA/OECD definíció szerint egy tonna olaj-
egyenérték tíz Gcal (IT-kalóriában), azaz 41,868 GJ (11,63 megawatt óra). Különböző forrásból
származó energiák összehasonlítására használják.
Szénlábnyom (CFP)
A szénlábnyom egy termék vagy szolgáltatás teljes élettartama során keletkező szén-dioxid és
más üvegházhatású gázok mennyisége. Ez a számítás az életciklus elemzés módszerén alapul
és mennyiségét CO
2
egyenértékben fejezik ki.