Pagina 29 - TI Kornyezetvedelmi jelentes_2013.07

Versione HTML di base

29 /
KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS
Biokémiai oxigén igény 5 (BOI 5)
A biológiai (biokémiai) oxigénigény (BOI5) a víz biológiai úton lebontható szerves anyag tartalmát
fejezi ki. A vizekben levő biológiailag lebontható szerves anyagok mikrobiális lebontásához szükséges
oxigénfogyasztást jelenti, így mérésével, ill. modellezésével közvetetten következtethetünk a szerves
tápanyagterhelésre. Gyakorlatilag az a mikrobiális (elsősorban bakteriális) oxigénfogyasztás, amely
a szerves anyagok biológiai lebontásához szükséges. A víz szervesanyag-tartalmának mérése így
a biológiai lebomlás során 5 nap időtartam alatt elfogyasztott oxigén mennyisége alapján történik.
BRC/IoP szabvány
A BRC/IoP szabvány a Higiéniás Irányítási Rendszerre vonatkozik. A Brit Kiskereskedelmi
Konzorcium, a Csomagolásügyi Hivatal (IOP), csomagolóanyag beszállítók, élelmiszer gyártók és
tanúsító szervek egyeztetése után jött létre, mely élelmiszeripari csomagolóanyag gyártók számára
tartalmaz előírásokat.
BS OHSAS 18001:2007
Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer szabvány, melynek célja, hogy
elősegítse a szervezet számára az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítását.
ISO 9001:2008
Az ISO 9001:2008-as szabvány tartalmazza a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követel-
ményeket. Ezen szabvány harmadik fél által tanúsítható szabvány és a minőségirányítási rendszerek
tanúsítása esetén, ezen szabvány szerinti követelményeinek való megfelelőséget vizsgálják.
ISO 14001:2004
Az ISO 14001:2004 szabvány tartalmazza a Környezetközpontú Irányítási Rendszerrel kapcso-
latos követelményeket. A KIR, a szervezet irányítási rendszerének az a része, melynek elsődleges
szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse környezeti politikáját és kezelje környezeti hatásait a vonatkozó
jogszabályi és egyéb követelményeknek megfelelően. Környezeti teljesítménnyel kapcsolatos speciális
követelményeket nem tartalmaz. Az ISO 9001:2008-as szabványhoz hasonlóan harmadik fél által
tanúsítható.
SZÓTÁR
8.