Pagina 22 - TI Kornyezetvedelmi jelentes_2013.07

Versione HTML di base

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS
/ 22
Az alábbi ábra foglalja össze
a teljes
energia fogyasztást, tonnában kife-
jezett olajegyenértékben.
Villamos
energiánál 1 MWh 0,23 TOE-nek felel
meg, míg földgáznál 1000 Nm
3
0,825
TOE.
12.
diagram
: E
nergia
fogyasztás
TOE-
ban
kifejezve
az
éves
termelési mennyiség
arányában
2008
2009
2010
2011
2012
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
össz. energia fogyasztás
értéke toe-ban kifejezve
energia fogyasztás/gyártott fólia
TOE/t)
0,31
0,32
0,29
0,31
0,28
11.
diagram
: F
öldgáz
felhasználás
az
éves
termelési mennyiség
arányában
2008
2009
2010
2011
2012
59
56
53
50
47
44
41
38
35
földgáz felhasználás
földgáz/gyártott fólia
(m
3
/t)
46,15
55,39
50,51
53,14
48,29
F
öldgáz
Földgázt használunk a műanyag
fólia előmelegítéséhez, direkt és indirekt fűtéséhez,
a hosszirányú
és keresztirányú nyújtás fázisai előtt. A nyomtathatóság érdekében a
fólia felületkezelését
is földgáz
felhasználásával végezzük.
A földgáz fogyasztás értékeinek
alakulása elsősorban a vevők igényei
szerint
változó termékskálától függ
,
mert a különböző termékek előállítása
eltérő fogyasztást idéz elő a gyártás
során.