Pagina 20 - TI Kornyezetvedelmi jelentes_2013.07

Versione HTML di base

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS
/ 20
E
gyéb
csomagolóanyagok
A hulladék mennyiségének
növekedése
a
MENA
országaiban (Közel-Kelet, Észak-Afrika) lévő üzemekből
érkező
félkész termékeknek
tudható be.
8.
diagram
: E
gyéb
csomagolóanyagból
származó
hulladék
keletkezése
az
éves
termelési mennyiség
arányában
2008
2009
2010
2011
2012
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
egyéb csomagolóanyag
egyéb csomagolóanyag/
gyártott fólia
(kg/t)
0,90
1,07
1,25
1,15
1,39
H
asznált olaj
A használt olaj mennyiségének
keletkezését nagyban
befolyásolja
az
éves
karbantartás
.
A
hidraulika olajat 2009-től
egy
szűrőrendszer segítségével
tisztítjuk
annak érdekében, hogy
megnöveljük
az
olaj élettartamát
és
csökkentsük
a hulladék kibocsátást.
9.
diagram
: K
eletkező
használt olaj mennyisége
az
éves
termelési mennyiség
arányában
2008
2009
2010
2011
2012
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
használt olaj
használt olaj/gyártott fólia
(l/t)
0,30
0,24
0,19
0,21
0,16
A
2012
-es évi
növekedés
a
kivételes
gyártási körülmények
következmé-
nye. Ebben az évben, júliusban és
augusztusban a homopolimer
alap-
anyag
zsákos kiszerelésben érkezett
egy
másik beszállítótól
, ez magyaráz-
za a csomagolási hulladék mennyi-
ségének növekedését.