Pagina 19 - TI Kornyezetvedelmi jelentes_2013.07

Versione HTML di base

19 /
KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS
E
gyéb
hulladék
típusok
Az alábbi grafikonok a legjelentősebb hulladéktípusok alakulását mutatják az éves termelési mennyiség
arányában.
6.
diagram
: K
eletkezett
papír
és
karton
csomagolási
hulladék
az
éves
termelési
mennyiség
arányában
2008
2009
2010
2011
2012
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
papír hulladék
papír hulladék/gyártott fólia
(kg/t)
0,79
0,70
0,87
0,76
0,59
P
apír
és
karton
csomagolás
A keletkezett papírhulladék mennyi-
sége
2011-től kevesebb
, mert a
III-as gyártósoron
újrahasznosítjuk
a MENA-ból érkezett félkésztermékek
papírcsévéit.
A hulladék mennyiség
csökkenésének másik oka, hogy
2011-ben
installáltunk
egy
automata
széltekercselőt.
Ez a berendezés már
nem használ papírcsévét a tekercse-
léshez, ezzel is csökkentve a felhasz-
nált papírcséve mennyiségét.
F
a
csomagolóanyag
A
fa hulladék
mennyisége
2011-től
a MENA-ból érkező félkésztermékek
raklapjainak
újrahasznosítása
miatt
csökken
, mert ezeket hulladék és re-
granulátum szállításra újrafelhasználjuk.
7.
diagram
: K
eletkezett
fa
hulladék
az
éves
termelési mennyiség
arányában
2008
2009
2010
2011
2012
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Fa hulladék
fa hulladék/gyártott fólia
(kg/t)
0,79
1,12
1,22
0,72
0,52