Pagina 12 - TI Kornyezetvedelmi jelentes_2013.07

Versione HTML di base

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS
/ 12
Ez a fejezet a következő környezeti tényezőkre összpontosít:
»
L
evegő
kibocsátás
»
V
ízgazdálkodás
»
H
ulladék
»
E
nergia
»
T
ermékkel
kapcsolatos
szempontok
Tiszaújvárosi telephelyünk
2008-tól a
Taghleef Industries Csoport tagja.
Az ezen időponttól rendelkezésünkre álló adatok biztosítják, hogy több év eredményeit tudjuk összehasonlítani.
A környezeti teljesítményünkkel kapcsolatos adatokat a következő diagrammokban, az
adott évre és termelési
egységre vetítve
fejeztük ki.
KÖRNYEZETI
TELJESÍTMÉNY
5.
35 402 35 450
39 476
35 596
39 581
2008
2009
2010
2011
2012
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
Éves fóliagyártás mennyisége
tonna
1.
diagram
: É
ves
fóliagyártás mennyisége